3. Zapytanie poniżej progu - usługi - RODO

» Opis zapytania

Nazwa: opracowanie operatu szacunkowego w 3 egz. w wersji papierowej nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Ostrowskiej 388.
Opis: opracowanie operatu szacunkowego w 3 egz. w wersji papierowej nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Ostrowskiej 388 w celu określenia ceny nabycia nieruchomości w skład której wejdą: działka nr 1/33 (50% udziałów w działce 0,1899 ha) oraz 1/37 o pow. 0,7100 ha i 2/15 o pow. 0,3740 ha.
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
RODO (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać „Nie dotyczy”.)
Warunki płatności (21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić)
Termin realizacji (7 dni od podpisania umowy, proszę potwierdzić)
Dodatkowe koszty (wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić)
Referencje (proszę o załączenie min. 2 listów referencyjnych)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.04.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się