Dostawa materiałów ogólnobudowlanych do wykonania przebudowy wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Jasień gmina Czarna Dąbrówka ETAP II

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, znajdującego się na terenie gminy Czarna Dąbrówka. Materiały będące przedmiotem ww. dostawy winny być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, nieobciążone prawami osób trzecich, jak również nie mogą być one przedmiotem jakiegokolwiek postępowania, a w szczególności sądowego lub egzekucyjnego, pochodzić z bieżącej produkcji i odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 – ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Dostawa materiałów nastąpi na koszt własny Wykonawcy, w opakowaniu firmowym producenta, odpowiadającym właściwością materiałów, zapewniającym jego całość i nienaruszalność.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.04.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

 • Inne
 • Materiały budowlane
 • Akcesoria budowlane
 • Armatura
 • Elementy informacyjne i sygnalizacyjne
 • Kable, przewody
 • Materiały izolacyjne
 • Materiały konstrukcyjne
 • Materiały wiążące i łączenia
 • Materiały wykończeniowe, farby, posadzki
 • Nawierzchnie
 • Pokrycia dachowe
 • Trakcje, szyny i podkłady
 • Zaplecze budowlane
 • Pozostałe prace budowlano-remontowe
 • Rury

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się