Dostawa wyposażenia PSZOK w Stegnie i Tczewie w ramach Projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Tczewie o sekcję wytwarzania kompostu i polepszaczy glebowych z odpadów ulegających biodegradacji wraz z rozbudową punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych”

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wyposażenia dla Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Stegnie i Tczewie, zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia; zamówienie podzielone jest na trzy zamówienia częściowe:

1) Część I - Dostawa brykieciarki (prasy) do styropianu – szt. 2;
Urządzenie winno zapewnić zmniejszenie objętości odpadów styropianowych poprzez ich mielenie i zgniatanie za pomocą prasy, redukując je do ciężaru właściwego 150 – 400 kg/m3 lub 200 – 400 kg/m3. Sprasowane odpady uformowane będą w kształt prostopadłościanów.
Kompresja min. 40:1.
2 szt. dla PSZOK w Tczewie i Stegnie.

2) Część II - Dostawa praso-kontenerów – szt. 2;
Urządzenie zapewnić powinno możliwość zagęszczenia odpadów; przeznaczenie: na odpady segregowane typu makulatura; pojemność min. 23 m3.
2 szt. dla potrzeb PSZOK w Tczewie i Stegnie.

3) Część III – Dostawa kontenerów na tekstylia – szt. 2
Kontenery zapewnią możliwość dostarczania odpadów tekstylnych przez mieszkańców do PSZOK Tczew i Stegna.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Część III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

Miejscem realizacji dostaw jest teren Zakładu Zamawiającego w Tczewie przy ul. Rokickiej 5A.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.04.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się