Inwentaryzacja budowlana wraz z oceną odporności na wpływy eksploatacji górniczej bezpośrednie i dynamiczne wg obowiązującej skali GSI-2004/18 obiektów zabudowy miejscowości Kamiona i Słone oraz miejscowości Drożyna i Drożów

» Opis zapytania

Inwentaryzacja budowlana wraz z oceną odporności na wpływy eksploatacji górniczej bezpośrednie i dynamiczne wg obowiązującej skali GSI-2004/18 obiektów zabudowy miejscowości Kamiona, Słone na terenie górniczym GGP i miejscowości Drożyna i Drożów na terenie górniczym Gaworzyce należące do O/ZG Polkowice-Sieroszowice

Zadanie jest podzielone na dwie części:
a) część I - inwentaryzacja dotycząca miejscowości Kamiona i Słone
b) część II - inwentaryzacja dotycząca miejscowości Drożyna i Drożów

Zakres przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy zakres rzeczowy został określony w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne:
Z uwagi na to, że ilości obiektów są podane w przybliżeniu (dotyczy to budynków często w zabudowie zwartej) przed określeniem ofertowej ceny za wykonanie usługi wymagana jest wizja lokalna w poszczególnych miejscowościach.
Zlecający dostarczy Wykonawcy informację dla właścicieli obiektów o potrzebie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz dokumenty do podpisu dla właścicieli związane z ochroną danych osobowych.
3. Terminy:
a) planowany termin rozpoczęcia: 03.06.2019
b obligatoryjne terminy zakończenia:
- dla Części I - miejscowości Kamiona i Słone określa się do 15 września 2019r.
- dla części II - miejscowości Drożów i Drożyna określa się do 15 października 2019r.

Pozostałe postanowienia zgodnie z SIWZ.
Zamawiający wymaga od Oferentów złożenia oferty na dwie części, przy czym zastrzega sobie prawo wyboru Oferty na tylko jedną z części.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.04.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi specjalistyczne
  • Przygotowanie dokumentacji technicznej
  • Roboty budowlane dla przemysłu wydobywczego

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się