Dostawa prezenterów bezprzewodowych ze wskaźnikiem laserowym

» Opis zapytania

Nazwa: Prezenter bezprzewodowy ze wskaźnikiem laserowym Gembird WP-L-02
Opis: Gembird P/N: WP-L-02
Ilość: 5 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (przelew 21 dni, proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)
Gwarancja (min. 24 miesiące, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy.)
Termin dostawy (5 dni roboczych od złożenia zamówienia, proszę potwierdzić.)
RODO (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać „nie dotyczy”.)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.04.2019 | 12:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

UDT


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się