Dostawa wyposażenia w postaci mebli i wyposażenia AGD kuchni, rolet i żaluzji okiennych, elementów wyposażenia zawierających identyfikację promocyjną, wyposażenia biurowego i wyposażenia budynku oraz dostawa i montaż klimatyzacji do budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Kartuzach w ramach projektu Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia w postaci mebli, np. meble na wymiar do sali konferencyjnej - 1 kpl., meble do aneksu kuchennego - 1 kpl.; wyposażenia AGD kuchni, np. chłodziarko - lodówka - 1 szt., zlewy- 2 szt., kuchenka mikrofalowa - 1 szt., czajnik bezprzewodowy - 5 szt.; rolet i żaluzji okiennych - 41 szt.; elementów wyposażenia zawierających identyfikację promocyjną, np. naklejki na okna - 3 szt., tablice informacyjne - 4 szt., tabliczki na drzwi - 24 szt.; wyposażenia biurowego, np. mównica - 1 szt., wieszaki na ubrania - 9 szt., odkurzacz - 1 szt.; wyposażenia budynku, np. zestaw ławek - 2 szt., kosze na śmieci - 2 szt. oraz dostawa i montaż klimatyzacji - 1 szt. do budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Kartuzach w ramach projektu Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. 2. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy i zamontuje we własnym zakresie i na własny koszt do siedziby Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Kartuzach, ul. Mściwoja II 28A. 3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi w języku polskim, kart produktów opisujących m.in. nazwę producenta, typ, model sprzętu i oprogramowania, kart gwarancyjnych i wymaganych atesów. 4. Wykonawca jest zobowiązany przed planowanym podjęciem robót montażowych uzgodnić z zamawiającym termin przystąpienia do wykonania zamówienia. 5. Ewentualne wskazanie producenta, nazwy firmy i nazw własnościowych zamawianego asortymentu służy jedynie określeniu parametrów zamawianych towarów, a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego producenta czy dostawcy. Parametry i możliwości sprzętu zgodnie z opisanymi lub równoważne, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od wskazanych. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.04.2015 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Urządzenia chłodzące i grzewcze
  • Firany, zasłony, rolety i akcesoria
  • Meble

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się