Świadczenie usług w zakresie konserwacji, przeglądów i napraw elementów systemów oddymiania, drzwi, kurtyn, bram oraz podręcznego sprzętu przeciwpożarowego PN – 60/19/WD

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w załączniku nr 2 do SIWZ (Pakiet nr 1 i 2) tj.: Formularzu cenowym (zawierającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres wykonywanych czynności). Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.04.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się