Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Skarżysko w roku 2019 – IV przetarg

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu mechanicznego przygotowania gleby i melioracji mechanicznych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Skarżysko w roku 2019.
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ. Zakresy rzeczowe mają charakter szacunkowy.
3) Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 3 do SIWZ.
4) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia oraz opisy zasad procedury dokonywania odbiorów prac zostały opisane w załączniku nr 3 do SIWZ.
5) Przedmiot zamówienia został podzielony na części (dalej: „Pakiet”):
Część nr I (Pakiet nr 8) - Pakiet specjalistyczny – mechaniczne przygotowanie gleby.
Część nr II (Pakiet nr 17) - Pakiet specjalistyczny –melioracje mechaniczne.
Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów. Oferta złożona na dany Pakiet musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.04.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Wiejska 1
Skarżysko-Kamienna 26-110
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Skarżysko
ul. Wiejska 1
Skarżysko-Kamienna 26-110
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się