„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Polanów w roku 2019 ”

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu rozdrabnianie pozostałości pozrębowych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Polanów w roku 2019 .
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu rozdrabnianie pozostałości pozrębowych, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia - rozmiar prac wg czynności,

3) Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe zestawione w załączniku nr 3 mają charakter szacunkowy,
4) Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.
6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.
7) Przedmiotem zamówienia jest część (dalej: „Pakiet”)”
Pakiet 3 – rozdrabnianie pozostałości pozrębowych
Jest to zamówienia jednoroczne
8) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Polanów. Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.04.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Żwirowa
Polanów 76-010
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Polanów
ul. Żwirowa
Polanów 76-010
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się