„Dostawa ścinarki poboczy traktorowej ślimakowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu”.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę ścinarki poboczy, doczepianej do ciągnika rolniczego, posiadającej dopuszczenie do pracy w Polsce, dla Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu.
Maszyna powinna być fabrycznie nowa i nie może być prototypem ani zawierać prototypowych rozwiązań.
Dostarczony przedmiot zamówienia ma być kompletny, nie będzie obciążony prawami na rzecz osób trzecich i nie będzie naruszał praw osób trzecich oraz będzie spełniał wymogi prawa polskiego.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
- przeszkolenia pracowników ZDP w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia,
- zapewnienia serwisu w okresie rękojmi i udzielonej gwarancji,
- usługi świadczone w ramach serwisu w okresie rękojmi i gwarancji prowadzone będą bezpłatnie,
- odbiór reklamowanego urządzenia oraz jego zwrot po naprawie gwarancyjnej lub naprawie w ramach rękojmi, na koszt Wykonawcy i jego własnym staraniem. Datę wymiany lub naprawy reklamowanego przedmiotu zamówienia każdorazowo należy uzgodnić z Zamawiającym.
- każda naprawa gwarancyjna przedłuża deklarowany przez wykonawcę okres o czas niesprawności przedmiotu zamówienia.

Wymagania szczegółowe:
• Maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji: 2018 lub 2019.
• Maszyna przystosowana do pracy z ciągnikiem Lamborghini R.4 110. [Własność Zamawiającego]
• Rodzaj maszyny: ścinarka poboczy traktorowa ślimakowa.
• Napęd podzespołów: hydrauliczny z własnego niezależnego układu hydraulicznego zasilanego z wałka odbioru mocy traktora
• Układ hydrauliczny ścinarki, zapewniający wysoką sprawność ścinania i zabezpieczenie przeciążeniowe niepowodujące przegrzania oleju hydraulicznego
• Sterowanie pracą: z kabiny ciągnika elektrohydrauliczne
• Przyrząd ścinający: talerz odcinający i frez ślimakowy z wymiennymi nożami
• Szerokość ścinania: co najmniej 1,20 m – regulowana hydraulicznie z kabiny ciągnika
• Prędkość robocza: nie mniej niż 500 m/h ( minimalna prędkość ciągnika Zamawiającego)
• Zakres głębokości ścinania: od 0 do co najmniej 12 cm - regulowana bezstopniowo
• Regulacja głębokości ścinania: hydraulicznie, bezstopniowo.
• Możliwość odbierania ściętego materiału przez pojazd odbierający (w postaci samochodu ciężarowego skrzyniowego albo traktora z przyczepą) jadący przed traktorem ze ścinarką
• Załadunek urobku na skrzynię pojazdu odbierającego: taśmociągiem o długości przynajmniej 6 m
• Taśmociąg powinien posiadać dwie niezależne regulacje odległości wyrzutu urobku tj. poprzez zmianę prędkości taśmy oraz poprzez zmianę kąta pokrywy końcowej taśmociągu. Wszystkie funkcje sterowane z kabiny ciągnika.
• Ścinarka wyposażona we wskaźnik pochylenia (spadku) ścinanej warstwy
• Ścinarka wyposażona w tylną szczotkę walcową zamiatającą nawierzchnię asfaltową przy poboczu o szerokości nie mniejszej niż 1,0 m
• Ścinarka wyposażona w kompletny zestaw wszystkich trudnościeralnych nakładek i lemieszy eksploatacyjnych zamontowany fabrycznie na maszynie
• Ścinarka wyposażona w pośredni wał przegubowy do połączenia z wałem odbioru mocy (WOM) traktora
• Wymagana gwarancja na ścinarkę: przynajmniej 12 miesięcy
• Usługi związane z usuwaniem usterek gwarancyjnych powinny być wykonywane w siedzibie Zamawiającego.
• Wymagany czas usunięcia awarii w okresie gwarancji: niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia (fax, e-mail), maksymalnie do 14 dni. Gwarancja zostaje przedłużona o czas naprawy gwarancyjnej.
• Instrukcja w języku polskim.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.04.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty przeznaczenia specjalnego

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.