Utworzenie punktów rekreacji i wypoczynku w Parchowie i Soszycy poprzez zakup sprzętu i wyposażenia oraz montaż instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie operacji pn: Utworzenie punktów rekreacji i wypoczynku w Parchowie i Soszycy poprzez zakup sprzętu i wyposażenia oraz montaż instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:Część 1 - zakup, dostawę fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia wraz rozmieszczeniem i instalacją w punkcie rekreacji i wypoczynku Parchowo działka nr 180/7 obręb Parchowo:- Piec konwekcyjno-parowy UNOX Chef Top Power - szt. 1,

- Podstawa pod piec z prowadnicami GN - szt.1,

- Automatyczny zmiękczacz wody - szt. 1,

- Akcesoria do pieca (pojemniki GN, ruszty gilowe) - szt.1,

- Kuchnia gazowa 2-palnikowa na podstawie obniżonej bez półki - szt. 1,

- Stół z półką i z miejscem na butle gazowe, z lewej strony, zagięcie z tyłu 1000x700x850[mm] - szt.1,

- Patelnia uchylna gazowa pojemność misy 50 l, o wym. 800x700x900[mm] - szt.1,

- Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym 6-palnikowa 1200x700x900[mm] - szt. 1,

- Stół z półką, zagięcie z tyłu i z lewej strony 1930x600x850[mm]- szt. 1,

- Okap przyścienny skośny z kompletem filtrów i oświetleniem 5000x1000x450[mm] - szt. 1,

- Stół z półką, zagięcie z tyłu 400x700x850 [mm] - szt. 1,

- Stół z półką, zagięcie z tyłu 1600x600x850 [mm]- szt. 1,

- Stół centralny z półką, bez zagięć1900x600x850[mm]- szt. 1,

- Stół centralny z szafką, blat bez zagięć1900x600x850[mm]- szt. 1,

- Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi dzielonymi góra/dół -1200x700x1800 - szt. 1,

- Stół ze zlewem 2-komorowym i półką - szt. 1

- Szafa chłodnicza LIEBHERR poj. 647 l - szt. 2,

- Stół z blokiem 3-szuflad i z półką 1900x600x850 - szt. 1,

- Stół z półką, zagięcie z tyłu i z prawej 2250x600x850 - szt. 1,

- Regał ociekowy 4-półkowy, aluminiowo-polietylenowy1090x500x1750 - szt. 1,

- Stół ze zlewem 2-komorowym, półką i miejscem na zmywarkę zagięcia z tyłu, lewej i prawej strony, komora przystosowana do montażu młynka - szt. 1,

- Zmywarka do naczyń i szkła podblatowa, kosz 500x500 - szt. 1,

- Młynek do odpadów- szt. 1,

- Zmiękczacz wody 8 l - szt. 1,

- Bateria kranowa ze spryskiwaczem i wylewką- szt. 1Opis parametrów technicznych zawiera Specyfikacja Techniczna stanowiąca załącznik nr 1a do SIWZ.Część 2 - zakup, dostawę fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia wraz z rozmieszczeniem i instalacją w punkcie rekreacji i wypoczynku Soszyca działka nr 431/23 obręb Żukówko:- Chłodziarko-zamrażarka SIDE BY SIDE z kostkarką- szt. 1,

- Stół z blokiem 3-szuflad zagięciem z tyłu całość ze stali nierdzewnej- szt. 1,

- Kuchnia elektryczna 4-polowa z piekarnikiem elektrycznym termoobiegiem grill obudowa INOX , ośmiofunkcyjny piekarnik - szt. 1,

- Stół ze zlewozmywakiem 1-komorowym i z szafką z drzwiami uchylnymi, zagięcie z tyłu i z lewej całość ze stali nierdzewnej - szt. 1,

- Stół z szafką z drzwiami suwanymi, zagięcie z tyłu i z lewej całość ze stali nierdzewnej- szt.1,

- Kuchenka mikrofalowa moc 900W obudowa nierdzewna poj. min 25 l - szt. 1,

- Półka do zawieszania kuchenki mikrofalowej-całość ze stali nierdzewnej - szt. 1,

- Wieża z odtwarzaczem CD i MP3 - szt. 1,

- Stół drewniany - szt. 6,

- Ławy drewniane - szt. 12.Opis parametrów technicznych zawiera Specyfikacja Techniczna stanowiąca załącznik nr 1b do SIWZ.Część 3 - zakup, dostawę oraz montaż instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w punkcie rekreacji i wypoczynku Soszyca działka nr 431/23 obręb Żukówko:- Montaż lamp solarnych -hybrydowych kpl. 2

Zakres zadania należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Do wykonawcy należy również wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.Dostawy muszą posiadać wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami i przepisami.

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Miejscem wydania i odbioru wyposażenia są poszczególne punkty rekreacji i wypoczynku w Parchowie i Soszycy. W ramach zamówienia wykonawca wykona wszelkie prace związane z dostarczeniem, rozmieszczeniem, montażem i instalacją oraz ponosi w tym czasie ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem przedmiotu dostaw. Do wykonawcy należy również przeprowadzenie indywidualnego szkolenia personelu oraz przedstawiciela Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń wraz z przekazaniem książki serwisowej i instrukcji obsługi, szkolenie musi być przeprowadzone przed przekazaniem przez Wykonawcę dokumentacji końcowej na wykonanie zadania.

Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia osobom trzecim i Zamawiającemu oraz odpowiada za szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, odpowiadające normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych.

Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia - podstawa prawna art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych, udowodnienie ich funkcjonalnej i użytkowej równoważności z systemami lub elementami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy.Wymaga się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie t.j. w punkcie rekreacji i wypoczynku Parchowie oraz w punkcie rekreacji i wypoczynku Soszyca, gdzie ma być dostarczony, rozmieszczony i zainstalowany sprzęt i wyposażenie. Wizja lokalna ma na celu nabycie wszelkich informacji, które mogą być przydatne do przygotowania oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.03.2015 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się