Wykonanie usługi T-44 Dostawa bramy wraz montażem.

» Opis zapytania

Wykonanie usługi w zakresie:
-Dostawa bramy wym. 3500*3200 HORMANN ,
WIŚNIOWSKI ,
TECKENTRUP lub podobnego typu.
-Zabezpieczenie krawędzi zamykającej SKS
-Malowanie RAL 9006
-Montaż


Oferta powinna zawierać:
- termin ważności oferty (minimum 45 dni),
- cenę (netto)- proszę o wliczenie w cenę materiałów wszelkich kosztów dodatkowych np. transport ,atesty itp.
- wymagania płatności: przelew 60 dni od dnia wpływu faktury*,
- termin realizacji od daty otrzymania zamówienia ( 2019-04-30)
- warunki gwarancji,- ( 12 miesięcy ) dostawy.
- Wraz z wykonaniem usługi towarem dostarczyć: atesty, świadectwa jakości, deklaracja zgodności.
Brak w/w dokumentów będzie podstawą do wstrzymania płatności faktury do czasu otrzymania atestów,
* 60-dniowy termin płatności, liczonego od daty wpływu faktury wynika z zobowiązującej nas
Uchwały Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie terminów płatności w spółkach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
Akceptacja warunków zakupu zgodnie załącznikiem druk Z-03/04 w załączeniu.
Wizja lokalna obowiązkową
Osoba do kontaktu w sprawie ustalenia terminu wizji lokalnej Pan Andrzej Szymański tel. 785808988

UWAGA !!!
Oferent winien załączyć do postepowania protokół z wizji lokalnej wraz wszystkimi uzgodnieniami i zatwierdzony przez przedstawiciela HM Głogów oraz KGHMZANAM

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.03.2019 | 13:02


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się