Wykonywanie przez okres 3 lat przeglądów oraz napraw doraźnych i awaryjnych klimatyzacji w budynkach D6 i D8 Biura Zarządu „Energetyka” sp. z o.o. w Lubinie, celem zapewnienia czystości i sprawności instalacji klimatyzacji

» Opis zapytania

1. ZAMAWIAJĄCY:
Energetyka sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 58, 59-301 Lubin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000012900, REGON 390390792, NIP 692-10-10-700, Kapitał zakładowy: 469.907.900,00 zł.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wykonywanie przez okres 3 lat przeglądów oraz napraw doraźnych i awaryjnych klimatyzacji w budynkach D6 i D8 Biura Zarządu „Energetyka” sp. z o.o. w Lubinie, celem zapewnienia czystości i sprawności instalacji klimatyzacji

3. INNE:

Informacje dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonym SIWZ oraz projekcie umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.04.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dział Przygotowania Inwestycji i Remontów, ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 59-301 Lubin


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Urządzenia chłodzące i grzewcze
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi demontażu
  • Maszyny, urządzenia i części górnicze

» Dane nabywcy

Dział Przygotowania Inwestycji i Remontów


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się