Dostawa: Elementy z obróbki + blachy /SERWIS (c48d)

» Opis zapytania

Prosimy o przedstawienie oferty cenowo terminowej na wykonanie z materiału własnego n/w asortymentu.
Ilości podane w zapytaniu wg aktualnych potrzeb.
W ofercie prosimy przedstawić cenę jednostkową netto.

1. KLIN N_280_0000029293_A x 64 szt.
2. KLIN W_240_0000061403_A MOSTU 2 x 2 szt.
3. POKRYWA 233.A.25.000.09 x 6 szt.
4. POKRYWA W_240_0000111904 x 1 szt.
5. TARCZA 291.05.000.15B x 10 szt.
6. UCHO R_610_0000122470 KLAPY LEWE x 1 kpl
7. UCHO R_610_0000122471 KLAPY PRAWE x 1 kpl
8. ZAWIAS 231.B.82.000.11 x 4 szt.
9. ZAWIAS 231.B.82.000.12 x 4 szt.
10. BLACHA W_240_0000000654_B x 1 szt.
11. BLACHA W_240_0000004018_B x 1 szt.
Dokumentacja rysunkowa w załączeniu

MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Oczekiwany termin realizacji: do dwóch tygodnie od zamówienia (do uzgodnienia).

Miejsce dostawy:
Magazyny 116; 59-101 Polkowice, ul. Kopalniana 7.

Warunki płatności - potwierdzić w kryteriach ogólnych.

UWAGA:
Cena powinna zawierać zarówno transport na koszt dostawcy jak i zabezpieczenie antykorozyjne - załącznik.

Towar dostarczony zgodnie z instrukcją pakowania i opisywania dostaw - załącznik.

Realizacja zamówienia zakupu na podstawie Ogólnych Warunków Zakupu – załącznik.

Dokumentacja rysunkowa załączona do zapytania stanowi własność KGHM ZANAM S.A. i nie może być kopiowana, rozpowszechniana i udostępniana osobom trzecim bez pisemnej zgodny właściciela.
Części wykonywane na podstawie przekazanej dokumentacji rysunkowej mogą być dostarczane tylko i wyłącznie na potrzeby KGHM ZANAM S.A.
W przypadku naruszenia w/w obowiązuje kara umowna w wysokości 500 000 PLN za każdy stwierdzony przypadek - zgodnie z treścią Oświadczenia Wykonawczy (załącznik).

Kontakt w sprawie:
Radosław Łowiński – Starszy Specjalista ds. Zakupów
tel: 076/ 847-09-44; fax: 076/ 847-09-45;
e-mail: radoslaw.lowinski@kghmzanam.com

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.03.2019 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi budowlano-remontowe
  • Maszyny, urządzenia i części górnicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się