Przetarg nieograniczony na wykonanie usług analitycznych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiałów szkoleniowych dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie w ramach projektu „Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego” (nr wniosku POWR.02.05.00-00-0111/16). Materiały szkoleniowe powinny zawierać następujące elementy merytoryczne:
- informacje o realizowanym projekcie: celach, realizatorach, zadaniach, terminie realizacji;
- informacje o celach i funkcjach oceny zasobów pomocy społecznej w kontekście Ustawy o pomocy społecznej;
- szczegółowe omówienie zmian funkcjonalności w zmodyfikowanej ocenie zasobów po-mocy społecznej wraz z instrukcją obsługi „krok po kroku” na poziomie OPS i PCPR;
- szczegółowe przedstawienie obsługi informatycznej zmodyfikowanej oceny zasobów po-mocy społecznej, w tym m.in. informacji dotyczących pozyskiwania danych do oceny zaso-bów pomocy społecznej (dane zaciągane z systemów dziedzinowych MRPiPS i innych oraz danych własnych), wartości automatycznie wyliczanych.
- omówienie funkcji, definicji i interpretacji (również graficznej) wskaźników wykorzysty-wanych w ramach oceny zasobów pomocy społecznej;
- materiały do prac warsztatowych z wykorzystaniem wskaźników oceny zasobów pomocy społecznej w zakresie analizy danych, formułowania wniosków i rekomendacji dla rad gmin i powiatów;
- omówienie problemów związanych z formułowaniem wniosków i rekomendacji w ocenie zasobów pomocy społecznej;


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.04.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się