Zakup pianki do wykrywania nieszczelności

» Opis zapytania

Nazwa: Pianka do wykrywania nieszczelności
Opis: Pianka do wykrywania nieszczelności - opakowanie 400 ml./325 g
Ilość: 30 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Dostawa (Koszt dostawy po stronie dostawcy, proszę potwierdzić.)
Termin dostawy (10 dni od złożenia zamówienia, proszę potwierdzić.)
Gwarancja (min. 12 miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy.)
offer_value (Wartość oferty)
RODO (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać „nie dotyczy”.)
Warunki płatności (21 dni od otrzymania faktury, proszę potwierdzić.)
Mechanizm podzielonej płatności tzw. „split payment (W związku z zapisami Ustawy o zmianie ustawy o podatku VAT oraz niektórych innych ustaw z dnia 15.12.2017 r. (Dz.U. 2018, poz. 62), od dnia 1 lipca 2018 roku wprowadzony zostaje mechanizm podzielonej płatności tzw. „split payment”. Generalną zasadą jest stosowanie przez UDT ww. mechanizmu w stosunku do wszystkich podmiotów, które jemu podlegają.

W nawiązaniu do powyższej zmiany prosimy o pilną odpowiedź na pytanie: czy Państwa rachunek bankowy jest rachunkiem ROR / nie jest rachunkiem ROR (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy)?)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.03.2019 | 14:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

UDT


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się