ORGANIZACJA IMPREZY INTEGRACYJNEJ DLA PRACOWNIKÓW Rejonu GG-3 ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH POLKOWICE-SIEROSZOWICE

» Opis zapytania

ORGANIZACJA IMPREZY INTEGRACYJNEJ DLA PRACOWNIKÓW Rejonu GG-3 ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH POLKOWICE-SIEROSZOWICE W TERMINIE 17-19 LUB 24-26 MAJA 2019 ROKU.

Szczegółowy zakres rzeczowy w załączniku nr 6.

Dołącza się zał. nr 5 - Ogólne Warunki Zamówienia (do wiadomości).


Do oferty należy dołączyć:
1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy dot. przetwarzania danych.
2. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zachowaniu poufności.
3. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy.
4. Ofertę w formacie pdf. ze wskazaniem rachunku bankowego podpisaną przez osoby wynikające z KRS.
5. Pozostałe dokumenty, o których mowa w Załączniku nr 2 „Spis wymaganych dokumentów pozostałych”.

Ofertę na platformie należy złożyć na łączną wartość ryczałtową netto.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.04.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się