ZP/BZP/078/2019-Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej ze stelażami dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja fabrycznie nowej zamrażarki niskotemperaturowej ze stelażami dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.
2.Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:
-dostawę nowego urządzenia do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego;
-wniesienie i instalację urządzenia;
3.W ramach umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy na adres:Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 29, budynek A2 , pok.11.
4.Najpóźniej w dniu dostarczenia przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Instrukcje obsługi w języku angielskim lub polskim, opisująca instalację oraz obsługę aparatury.
5.Wszystkie koszty transportu i ubezpieczenie podczas transportu związane z wykonywaniem przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę. Ryzyko w czasie przewozu, załadunku i wyładunku
obciążą Wykonawcę. Kod CPV: 39711120-6 Zamrażarki
6.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ - OPZ.
7.Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ.
8. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia (całe wyposażenie) wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury sprzętowej. Przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania oraz musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.03.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.