Dostawa blankietów pocztowych do zwrotnego potwierdzenia odbioru PP-24, PP-243 i dostawa formularzy PP-504B, PP-519

» Opis zapytania
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.03.2019 | 01:00


» Lokalizacja

Poczta Polska Spółka Akcyjna, Pion Infrastruktury, ul. Rodzina Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, I Piętro Sekretariat Pionu Infrastruktury


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Poczta Polska Spółka Akcyjna, Pion Infrastruktury, ul. Rodzina Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, I Piętro Sekretariat Pionu Infrastruktury


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się