Dostawa wodociągowych materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo w Prusicach.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych wodociągowych.
Armatura naprawcza z żeliwa sferoidalnego i stali nierdzewnej, kształtki ocynkowane, opaski naprawcze, opaski przyłączeniowe, hydranty, zasuwy, łączniki – załącznik nr 1 do SIWZ.
Rury PCV, rury PE, kształtki i złączki z tworzyw – załącznik nr 2 do SIWZ.
Wskazane w poszczególnych pozycjach zamówienia rodzaje i ilości materiałów są szacunkowymi jakie Zamawiający przewiduje zakupić w okresie objętym umową i nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń Wykonawcy z tytułu nie wykonania zakresu umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.03.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kolejowa 30
Prusice 55-110
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Materiały eksploatacyjne do maszyn, urządzeń
  • Woda i ścieki

» Dane nabywcy

Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo
ul. Kolejowa 30
Prusice 55-110
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się