Zalesienie w lasku komunalnego przy ul. Czerniejewskiej we Wrześni na działce o nr ewid. 319/9

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z zalesieniem lasku komunalnego przy ul. Czerniejewskiej we Wrześni wg planu zalesienia przekazanego przez Zamawiającego wraz z SIWZ.
2. Zakres prac obejmuje: przygotowanie gleby pługiem aktywnym – wyoranie bruzd – na powierzchni 4,89 ha, sadzenie wielolatek w jamkę na powierzchni 4,89 ha w ilości 38.900 sztuk (sosna pospolita – 19450 szt, grab zwyczajny – 2900 szt, dąb bezszypułkowy 10150 szt, lipa drobnolistna – 4850 szt, olsza czarna – 1550 szt), wykaszanie (dwukrotne) chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów drzew i krzewów na powierzchni 4,89 ha, czyszczenie wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i siewów – 4,89 ha.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.03.2019 | 10:45


» Lokalizacja

ul. Ratuszowa 1
Września 62-300
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1
Września 62-300
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się