Nasadzenia drzew oraz zagospodarowanie terenów zieleni Miasta Gdyni

» Opis zapytania

Zamówienie zostało podzielone na 5 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia.
1. Część 1 obejmująca sadzenie i pielęgnację drzew wzdłuż z nasadzeniami drzew wzdłuż ulic: Miętowej, Apollina, Kasztanowej, Rdestowej stanowiącej załącznik nr 8 do siwz, (załącznik nr 8 SIWZ). Ilość materiału roślinnego:76 drzew
2. Część 2 obejmująca sadzenie i pielęgnację drzew nasadzeniami drzew i krzewów wzdłuż ulic: Harcerskiej, Witomińskiej, Warszawskiej, Kcyńskiej, Słonecznej, Zielonej stanowiącej załącznik nr 10 do siwz, (załącznik nr 8 SIWZ). Ilość materiału roślinnego: 69 drzew, 3264 krzewów
3. Część 3 obejmująca sadzenie i pielęgnację drzew wzdłuż ulic: nasadzeniami drzew wzdłuż ulic Armii Krajowej i Zygmunta Augusta.Siew słoneczników przy Węźle Franciszki Cegielskiej. Nasadzenia traw wzdłuż ul. 10 Lutego. (załączniki nr 8, 9, 10 SIWZ). Ilość materiału roślinnego: 11 drzew, 1460 traw ozdobnych,
4. Część 4 obejmująca nasadzenia przy ul. Narcyzowej oraz Legionów (załącznik nr 11, 12 SIWZ). Ilość materiału roślinnego: 66 bylin, 96 krzewów
5. Część 5 obejmująca nasadzenia na terenie Węzła Franciszki Cegielskiej (załącznik nr 13 SIWZ). Ilość materiału roślinnego: 3799 krzewów, 250 pnączy, 4206 roślin cebulowych

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.03.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Al. Marszałka Piłsudskiego
Gdynia 81-382
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego
Gdynia 81-382
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się