„Kształtowanie dna akwenu OUOW Żelazny Most i zbiorników wód filtracyjnych„

» Opis zapytania

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje:
1) refulowanie stref dna akwenu OUOW Żelazny Most w rejonie wież przelewowych w celu prawidłowego ustawienia wanien oraz poprawy pracy ujęcia pływającego i lewarów tradycyjnych,
2) refulowanie dna akwenu OUOW Żelazny Most w rejonie pirsu P2, plaż zapory zachodniej, południowej i wschodniej,
3) refulowanie zbiorników wód filtracyjnych Kalinówka i Tarnówek,
4) transport refulera do i z OUOW Żelazny Most, zbiorników filtracyjnych Kalinówka
i Tarnówek,
5) wszystkie operacje przygotowujące sprzęt do pracy,
6) obsługę refulera,
7) ukształtowanie dna akwenu OUOW Żelazny Most zbiorników filtracyjnych Kalinówka
i Tarnówek poprzez:
a) odpompowanie odpadów poflotacyjnych według poleceń Zamawiającego,
b) transport odpompowanych odpadów na plaże, pirsy, bądź w miejsca wskazane przez Zamawiającego (Wykonawca musi posiadać możliwość transportu na odległość 250 m, wąż tłoczny musi mieć możliwość układania w wodzie jaki i na lądzie).

3. Wymagania techniczne dotyczące refulera:
1) pompa o wydajności minimalnej Qmin.=300 m3/h (dla gęstości hydromieszaniny odpadów poflotacyjnych 1,35 Mg/m3 ), zapewniająca możliwość tłoczenia odpadów rurociągiem na odległość 250 m i jednocześnie na wysokość 3m ponad poziom wody (ciśnienie tłoczenia 3-5 bar). Pompa musi być przystosowana do stałego pompowania odpadów poflotacyjnych składowanych na OUOW Żelazny Most o gęstości minimum od 1,3 do 1,7 Mg/m3),
2) praca na akwenie o głębokość od 2,5 m do 0 m,
3) zdolność odpompowywania odpadów z 6 m poniżej lustra wody (około 4÷5 poniżej obecnego dna),
4) rurociąg tłoczny o długości min 250 m z możliwością układania w wodzie i na lądzie,
5) aparatura pomiarowa: ciśnienie na rurociągu tłocznym, obciążenie agregatu (moc lub natężenie prądu), ciśnienie i przepływ oleju (dla pomp hydraulicznych),
6) mechaniczna głowica urabiająca,
7) własne zasilanie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.04.2019 | 15:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się