Produkcja i dostawa biletów jednorazowych komunikacji miejskiej organizowanej przez miasto Gdańsk na rok 2019

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: Produkcja i dostawa biletów jednorazowych komunikacji miejskiej organizowanej przez miasto Gdańsk na rok 2019:
1. Ilość: 90 000 bloczków, w tym: 21 000 bloczków zadrukowanych reklamą na rewersie (w dwóch wzorach po 20 000 i 1 000 bloczków), po 100 sztuk biletów w bloczku,
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w przypadku zmiany taryfy, zlecenia druku biletów o innych nominałach bez prawa Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia czy odszkodowania.
3. Nominały biletów mogą ulec zmianie w przypadku zmiany taryfy.
4. Opracowanie projektu graficznego biletów jednorazowych leży po stronie Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianych biletów jednorazowych w całym okresie trwania umowy – przy czym zmniejszenie to nie może przekroczyć 20% wielkości całego zamówienia bez prawa Wykonawcy do odszkodowania

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.03.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Artykuły papiernicze
  • Usługi biurowe
  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się