Dostawa drzew i krzewów

» Opis zapytania

1.1. Dostawa drzew i krzewów.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części. Zakres dostaw dla poszczególnych części określają załączniki:
1) dla Części 1 – Dostawa drzew i krzewów dla Konserwacji I – zgodnie z Załącznikiem nr 1
do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Część 1,
2) dla Części 2 – Dostawa drzew i krzewów dla Konserwacji II – zgodnie z Załącznikiem nr 2
do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Część 2,
3) Dla części 3 - Dostawa drzew i krzewów dla Konserwacji III – zgodnie z Załącznikiem nr 3
do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Część 3,
4) Dla części 4 - Dostawa drzew i krzewów dla Konserwacji IV – zgodnie z Załącznikiem nr 4
do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Część 4,
5) Dla części 5 - Dostawa drzew i krzewów dla Konserwacji V – zgodnie z Załącznikiem nr 5
do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Część 5.
6) Dla części 6 – Dostawa drzew i krzewów dla ZPU – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Część 6

Ogółem Zamawiający zamierza zakupić:
 drzewa - 529 szt,
 krzewy - 5572 szt.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.03.2019 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Tadeusza Kościuszki 138
Katowice 40-523
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej

» Dane nabywcy

Zakład Zieleni Miejskiej
ul. Tadeusza Kościuszki 138
Katowice 40-523
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się