wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie obrębów ewidencyjnych:
• Gmina Gródek: Zubry (357,93 ha) – z wyłączeniem lasu w działce nr 1096/14; Grzybowce (106,97 ha); Skroblaki (116,12 ha); Mieleszki (22,85 ha); Dzierniakowo (207,72 ha); Gobiaty (2,10 ha); Gródek (169,52 ha); Piłatowszczyzna (72,27 ha); Wiejki (92,11 ha); Downiewo (34,39 ha); Kołodno (86,14 ha); Nowosiółki (91.85 ha); Pieszczaniki (94,07 ha); Sofipol (32,35 ha); Przechody (5,13 ha); Załuki (100,75 ha)
• Gmina Zabłudów: Ciełuszki (168,70 ha); Ryboły (233,55 ha); Rzepniki (63,62 ha); Aleksicze (3,41 ha); Dobrzyniówka (20,53 ha); Folwarki Tylwickie (61,77 ha); Kołpaki (53,31 ha); Laszki (65,91 ha); Małynka (64,72 ha); Pasynki (68,08 ha); Płoska (58,43 ha); Protasy (46,32 ha); Rafałówka (49,50 ha); Sieśki (24,15 ha);
• Gmina Michałowo: Bachury (24,46 ha) Bagniuki (6,12 ha); Bondary (19,54 ha); Budy (27,67 ha); Cisówka (41,78 ha); Ciwoniuki (73,09 ha); Dublany (56,26 ha); Garbary (0,65 ha); Gonczary (4,54 ha); Hieronimowo (1,08 ha); Hoźna (60,89 ha); Jałówka (82,93 ha); Juszkowy Gród (26,46 ha); Kazimierowo (47,72 ha) Kobylanka (7,02 ha; Kondratki (27,52 ha); Krukowszczyzna (14,47 ha); Krynica Majdan (142,92 ha); Kuryły (22,34 ha); Mościska (87,78 ha); Nowosady (13,32 ha); Planty (32,86 ha); Potoka (35,43 ha); Rybaki (24,82 ha); Supruny Koleśno (32,10 ha); Suszcza (26,17 ha); Tajnica Dolna (4,58 ha); Tajnica Górna (29,87 ha); Tokarowszczyzna (70,28 ha); Tylwica (29,93 ha); Zajma (164,70 ha); Zaleszany (35,04 ha); Żednia (63,12 ha); Michałowo (0,41 ha); Michałowo Rolne (35,39 ha); Łuplanka Stara i Nowa (60,81 ha);

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla niektórych obrębów wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Powierzchnia opracowania obejmuje szacunkowo 4008,34 ha gruntów oznaczonych w ewidencji jako Ls.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia co najmniej dwuletniej bezpłatnej gwarancji
i serwisu gwarancyjnego licząc od dnia następnego po podpisaniu końcowego protokołu odbioru. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania gwarancji do bezpłatnego usuwania (w terminie 30 dni od

daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego) nieujawnionych w czasie odbioru prac ewentualnych usterek powstałych w trakcie sporządzania dokumentacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.03.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Borsucza 2
Białystok 15-569
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Powiat Białostocki - Starostwo Powiatowe w Białymstoku
Borsucza 2
Białystok 15-569
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się