Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Kamionka Wielka

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej i robót budowlanych związanych z utworzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Kamionka Wielka.
Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
- sporządzenie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wynikających z przepisów opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń,
- wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanego projektu,
- wyposażenie obiektu w kontenery, pojemniki, regały, sprzęt komputerowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program funkcjonalno-użytkowym, stanowiący załącznik do SIWZ. Warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, na którym planowana jest realizacja inwestycji określa Uchwała LXI/359/2018 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28.09.2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.03.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Kamionka Wielka 5
Kamionka Wielka 33-334
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn komunalnych
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Kamionka Wielka
Kamionka Wielka 5
Kamionka Wielka 33-334
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się