Modernizacja ulicy Działkowej w Łosiu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja ulicy Działkowej w Łosiu. Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Łosie, gmina Radzymin, na działce nr ewidencyjny 359 obręb Łosie. Inwestycja obejmuje:
1) wykonanie nawierzchni bitumicznej szer. 5,0 m o długości 590 m w dwóch warstwach (warstwa ścieralna AC 11S o gr. 4 cm, warstwa wiążąca AC 16Wo gr. 5 cm);
2) wzmocnienie istniejącej podbudowy;
3) wykonanie poboczy utwardzonych na długości 590 m i szer. 0,5 m (po obu stronach remontowanej nawierzchni);
4) karczowanie krzaków.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona do SIWZ dokumentacja projektowa. Przedmiar robót stanowi dokument poglądowy i pomocniczy.
Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, nie ma na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy Pzp, a służy jedynie jak najdokładniejszemu przedstawieniu oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Dopuszczone są rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania co najmniej tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne tak opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.03.2019 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się