Usunięcie 33 drzew z terenu działki nr 531/2 obręb Biedrzychowa

» Opis zapytania

Miejsce wykonania zamówienia:
Działka o nr geodezyjnym 531/2 obręb Biedrzychowa - teren we władaniu Nadleśnictwa Lubin.

Zakres rzeczowy
1. Wycięcie 33 drzew (informacje o gatunku i obwodzie drzew na wysokości 130 cm podane są w załączniku "Tabela drzew").
2. Wyrób sortymentu S2AP (2,40 mb) wraz z nadmiarem 3-5 cm.
3. Złożenie drewna w stosy, każdy gatunek osobno, w miejsce wskazane przez miejscowego leśniczego (leśnictwo Dąbrowa) - maksymalnie 100 m od miejsca wycinki. Opalikowanie stosów.

Inne warunki:
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, a w szczególności:
a) zabezpieczenia i oznakowania na czas wykonywania zamówienia terenu przyległego do miejsc objętych ww. czynnościami,
b) utrzymania miejsca prowadzenia prac w należytym porządku.
2. Uporządkowanie terenu poprzez złożenie drewna (grubizny) w stosy oraz usunięcie pozostałego materiału drzewnego (gałęzi, czubów) z miejsca wykonywania zamówienia.

Termin wykonania: do 28.03.2019 r.

Wizja lokalna
1. Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia mogą uzyskać dodatkowe informacje na wizji lokalnej, która w tej sprawie zostanie zorganizowana w dniu 08.03.2019 r. o godz. 9:00.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w wizji lokalnej należy dokonać mailowo na adres: mateusz.malczewski@kghm.com lub telefonicznie na nr telefonu 767479301 lub przesłać drogą elektroniczną w SWZ.
3. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia Wykonawcy zostanie podana informacja, która będzie zawierała: imię i nazwisko, nr telefonu osoby organizującej spotkanie oraz miejsce zbiórki – rozpoczęcia wizji lokalnej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się