Dostawa materiału roślinnego, tj. drzew liściastych, krzewów, bylin, kwiatów rabatowych oraz roślin cebulowych

» Opis zapytania

Dostawa materiału roślinnego, drzew liściastych, krzewów, bylin, kwiatów rabatowych oraz roślin cebulowych z podziałem na trzy zadania:
Zadanie nr 1 – dostawa materiału roślinnego, tj. drzew liściastych, krzewów oraz bylin o łącznej ilości 6 384 szt.
Zadanie nr 2 - dostawa kwiatów rabatowych o łącznej ilości 66 222 szt.
Zadanie nr 3 – dostawa roślin cebulowych w ilości 213 945 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w oddzielnym załączniku nr 1 (dla zadania nr 1, 2, 3) do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.03.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Zjednoczenia 110 C
Zielona Góra 65-120
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

 • Produkty gospodarki leśnej
 • Produkty łowiectwa
 • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
 • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
 • Usługi wspomagajace rybołóstwo
 • Usługi związane z leśnictwem
 • Usługi związane z łowiectwem
 • Płody rolne
 • Rośliny
 • Sprzęt związany z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą zwierząt
 • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
 • Zwierzęta żywe

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zjednoczenia 110 C
Zielona Góra 65-120
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się