ŚWIADCZENIE USŁUG GEODEZYJNYCH DLA PUK. SP. z o.o.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest obsługa geodezyjna PUK Sp. z o.o. w Bytkowie w zakresie następujących rodzajów usług geodezyjnych:
a) wykonywanie map zasadniczych do celów projektowych w skali 1:500 przewidywana ilość hektarów – 5 ha
b) wykonywanie map zasadniczych do celów projektowych w skali 1:1000 przewidywana ilość hektarów – 2 ha
c) wytyczenie sieci wodociągowych z przyłączami i kanalizacyjnych z przyłączami wraz z inwentaryzacją – przewidywana ilość łączna 4 km (od kilku do kilkudziesięciu inwestycji)
d) inwentaryzacja przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych:
- za pojedyncze przyłącze do działki na jednej mapie = 350 szt.
- za dwa lub więcej przyłączy na jednej mapie = 50 szt.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.03.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się