Świadczenie usług w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew lub krzewów na terenach należących do Gminy Wołów.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew lub krzewów oraz pielęgnacja i zabiegi chirurgiczne w koronach drzew na terenach należących do Gminy Wołów.
Szczegółowy zakres zamówienia:
a. Pielęgnacja drzewa / cięcia sanitarne, korekta korony / z podnośnika koszowego lub technikami linowymi,
b. Pielęgnacja drzewa z drabiny / odsłonięcie skrajni, usunięcie odrośli korzeniowych oraz posuszu, korekta korony,
c. Odsłonięcie skrajni ciągów komunikacyjnych pieszych i drogowych wraz z usunięciem odrostów korzeniowych,
d. Pielęgnacja drzew / cięcia sanitarne, korekta korony z cięciami technicznymi lub formowaniem korony z podnośnika koszowego lub technikami linowymi,
e. Ścinka drzew (z zabraniem przez Wykonawcę gałęzi, pocięciem drewna w miejscu ścięcia drzewa na długość ok. 1 m i transportem drewna na odległość do 15 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz uporządkowaniem terenu prac),
f. Ścinka drzew (z zabraniem przez Wykonawcę gałęzi, pocięciem drewna w miejscu ścięcia drzewa na długość ok. 1 m oraz uporządkowaniem terenu prac),
g. Frezowanie pnia drzewa na głębokość minimalną 18 cm przy średnicach pni mierzonych na poziomie gruntu,
h. Frezowanie pniaka na głębokość ok. 18 cm poniżej poziomu gruntu zastosowanie herbicydu systemicznego uniemożliwiającego rozwój odrostów korzeniowych; zasypanie dołu po sfrezowanym pniaku ziemią urodzajną, ubicie i wyrównanie zasypanego dołu,
i. Cięcia pielęgnacyjne drzew pomnikowych z podnośnika koszowego lub technikami linowymi obejmujące cięcia sanitarne oraz weteranizujace (z zabraniem przez Wykonawcę gałęzi oraz uporządkowaniem terenu prac),
j. Ścinka drzew zasiedlonych przez gatunki objęte ścisłą ochroną gatunkową wraz z transportem na miejsce wskazane przez zamawiającego na odległość nie większą niż 30 km,
k. Ścinka krzewów (z zabraniem przez Wykonawcę gałęzi, pocięciem drewna w miejscu ścięcia drzewa na długość ok. 1 m i transportem drewna na odległość do 15 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz uporządkowaniem terenu prac),
l. Usuwanie drzew stanowiących złomy lub wywroty (z zabraniem przez Wykonawcę gałęzi i drewna oraz uporządkowaniem terenu prac).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.03.2019 | 13:00


» Lokalizacja

Rynek 34
Wołów 56-100
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Urząd Miejski w Wołowie
Rynek 34
Wołów 56-100
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się