Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną

» Opis zapytania

1. Zamówienie dotyczy wykonania zabiegów wyłącznie na powierzchniach manipulacyjnych, na których przeprowadzono usunięcie drzewostanów brzozowych w I kwartale 2019 r.
2. Na powierzchniach wyznaczonych do zabiegów należy wykosić lub wyciąć żywe pędy odroślowe, które rozwinęły się na pniakach o wysokości do 1–1,2 m, pozostałych po usunięciu drzewostanu w I kwartale 2018 r.
3. Pędy odroślowe usunąć całkowicie, na całej wysokości i powierzchni pniaków, od powierzchni gleby do wysokości 1–1,2 m, przez wykoszenie lub wycięcie przy powierzchni kory, przy użyciu kos spalinowych, tasaków, kos leśnych, pilarek spalinowych lub innych narzędzi ręcznych.
4. Prace wykonać w miarę możliwości przy zamarzniętej pokrywie gleby.
5. Biomasę z cięć (pędy odroślowe i gałęzie dłuższe niż 70 cm) usunąć poza granice powierzchni wyznaczonych do zabiegów, w miejsca wskazane przez Zamawiającego w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Dopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni nie więcej niż 20% tak zdefiniowanej, wyciętej biomasy.
6. Do usunięcia biomasy z powierzchni wyznaczonych do zabiegów dopuszczalne jest użycie ciągników przy zamarzniętej pokrywie glebowej na istniejących liniach podziału powierzchniowego lub na wskazanych przez Zamawiającego szlakach zrywkowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.03.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Podsupraśl 8
Supraśl 16-030
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Supraśl w Supraślu
Podsupraśl 8
Supraśl 16-030
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się