Wykonanie w 2019 r. zabiegów pielęgnacyjnych drzew rosnących na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew, w tym: sanitarnych, korygujących, prześwietlających, redukujących i technicznych, w zależności od obwodu pnia, średnicy korony oraz zakresu wykonywania cięć, bez różnicowania na drewno twarde i miękkie, a także przy uwzględnieniu usunięcia 30 % objętości korony, uporządkowania terenu, zrębkowania gałęzi i wywozu. W ramach zamówienia zlecane będzie również zakładanie wiązań elastycznych w koronach drzew.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia – tj. zlecanie cięć pielęgnacyjnych drzew rozproszonych na terenach zieleni miejskiej, bez uwzględnienia kompleksowych zabiegów drzewostanu rosnącego na terenie poszczególnych obiektów.
Prace związane z pielęgnacją drzew prowadzone będą w podziale na dwa rejony: Rejon I – Zachód i Rejon II – Wschód. Granica pomiędzy Rejonem I – Zachód a Rejonem II – Wschód przebiega poczynając od północy: po wschodniej stronie pasa drogowego ulic Ludowej, Stefana Kisielewskiego, Al. Armii Krajowej, Al. Tadeusza Kościuszki i Al. Wolności, po południowo-wschodniej stronie pasa drogowego ul. 1-go Maja, po wschodniej stronie pasa drogowego ul. Al. Bohaterów Monte Cassino, po zachodniej stronie pasa drogowego ulic Sabinowskiej i Żyznej.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.03.2019 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Śląska 11/13
Częstochowa 42-217
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Częstochowa
ul. Śląska 11/13
Częstochowa 42-217
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się