Uszczelnienie przepustu II nitki SZ610 Tarnów

» Opis zapytania

Nazwa: Łączne wynagrodzenie ryczałtowe netto za zrealizowanie całości przedmiotu Zakupu
Opis: Należy podać cenę całkowitą za realizację zadania stanowiącego przedmiot Zakupu: "Uszczelnienie przepustu II nitki SZ610 Tarnów".
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Akceptacja warunków zawartych w ZAPYTANIU OFERTOWYM (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Załączona oferta (Proszę o załączenie oferty.)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.03.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się