Wycinka drzew przydrożnych o łącznej ilości 344 sztuk z frezowaniem pni oraz dokonanie nasadzeń drzew na terenie administrowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu w 2019 roku z podziałem na trzy części

» Opis zapytania

1. Zakres zamówienia obejmuje:
- usunięcie drzew i uprzątnięcie terenu po wycince( oczyszczenie terenu z odpadów tj. pozostałości po wycince );
- wyfrezowanie pni na głębokość 10 cm poniżej normatywnej powierzchni pochylenia terenu;
- posadzenie nowych drzew w miejscach wyznaczonych przez Kierownika właściwego Obwodu Drogowego ( dla części 1 i 3 ). Ilość nasadzeń – 33 szt.
- część nr 1 oraz 21 szt. - część nr 3 ( gatunki drzew do sadzenia: klon pospolity lub jesion lub wiąz, lipa, kasztanowiec tj. zgodnie z decyzją wójta gminy lub burmistrza). Minimalny obwód pnia sadzonki drzewa na wys. 100 cm co najmniej 16 cm ( w przypadku kasztanowców), pozostałe drzewa 15 cm;
- odkupienie 100 % pozyskanego drewna ( wg cen i ilości wynikających z protokołu brakarskiego zatwierdzonego przez uprawnionego leśnika i sporządzonego przy udziale Kierownika właściwego Obwodu Drogowego.

Szczegóły – wg zakresu i wymagań określonych w Kosztorysach ślepych i Specyfikacji Technicznej, stanowiących załączniki do SIWZ.

2. Lokalizacja – drogi powiatowe administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu.
Dokładna lokalizacja drzew przeznaczonych do wycinki wg zatwierdzonego planu wyrębu
( do wglądu w Sekcji Utrzymania Dróg lub u Kierownika właściwego Obwodu Drogowego ).
Ilość drzew wytypowanych do wycinki i pielęgnacji może ulec zmianie.
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu usługi.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania i zabezpieczenia
miejsca prowadzenia usługi zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu na
czas wykonywania usługi w pasie drogowym.
Koszty organizacji ruchu ( w tym także oznakowanie robót ) obciążają Wykonawcę.


3. Opis części zamówienia:

- Część 1 - Obwód Drogowy nr 1 w Dąbrowie

„Wycinka drzew przydrożnych o łącznej ilości 210 szt. z frezowaniem pni oraz dokonanie nasadzeń w ilości 33 szt. na terenie administrowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu w 2019 roku - Obwód Drogowy nr 1 w Dąbrowie”;

- Część 2 - Obwód Drogowy nr 3 w Chrząstowicach

„Wycinka drzew przydrożnych o łącznej ilości 22 szt. z frezowaniem pni na terenie administrowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu w 2019 roku - Obwód Drogowy nr 3 w Chrząstowicach”;

- Część 3 – Obwód Drogowy nr 2 w Kotorzu Małym

„Wycinka drzew przydrożnych o łącznej ilości 112 szt. z frezowaniem pni oraz dokonanie nasadzeń w ilości 21 szt. na terenie administrowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu w 2019 roku - Obwód Drogowy nr 2 w Kotorzu Małym”.
4. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania odbioru odpadów których stał się wytwórcą podczas wykonywania wycinki i pokrycia kosztów ich wywozu i składowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.03.2019 | 08:50


» Lokalizacja

ul. Książąt Opolskich 27
Opole 45-005
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27
Opole 45-005
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się