Dostawa kwiatów celem ukwiecenia miasta Wałbrzycha, pielęgnacja dostarczonych kwiatów w kaskadach oraz w donicach zlokalizowanych na słupach oświetleniowych wzdłuż głównych ulic Wałbrzycha oraz uzupełnienie zadrzewienia w 2019 roku – zadanie nr V

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa kwiatów celem ukwiecenia miasta Wałbrzycha, pielęgnacja dostarczonych kwiatów w kaskadach oraz w donicach zlokalizowanych na słupach oświetleniowych wzdłuż głównych ulic Wałbrzycha oraz uzupełnienie zadrzewienia w 2019 roku - zadanie V.

Wykonawcy na zadania I, II, III, IV zostali wybrani w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa kwiatów celem ukwiecenia miasta Wałbrzycha, pielęgnacja dostarczonych kwiatów w kaskadach oraz w donicach zlokalizowanych na słupach oświetleniowych wzdłuż głównych ulic Wałbrzycha oraz uzupełnienie zadrzewienia w 2019 roku (RZP/65/PN/2/2019/MU), BZP Ogłoszenie nr 506905-N-2019 z dnia 2019-01-24 r.

Zadanie V
Dostawa sadzonek drzew wraz z ich posadzeniem przez Wykonawcę oraz roczną pielęgnacją.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sadzonek drzew 15 sztuk sosny czarnej
o obw. 8-10 cm wraz z ich posadzeniem i opalikowaniem przez Wykonawcę w Wałbrzychu w dzielnicach Sobiecin i Podgórze oraz roczną pielęgnacją.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.03.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Matejki 1
Wałbrzych 58-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
ul. Matejki 1
Wałbrzych 58-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się