Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wilczy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia Świetlicy Wiejskiej w Wilczy przy ul. K. Miarki 123 w zakresie zakupu: krzesło restauracyjne - 140 szt., stół restauracyjny 24 szt., oprawa oświetleniowa - 1 szt., krzesła barowe - 6 szt., schodki wejściowe na scenę - 1 szt., sprzęt nagłaśniający - 1 kpl., sprzęt oświetleniowy - 1 kpl., lustra do sanitariatów - 7 szt., wyposarzenie sanitariatów - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia., lodówka 2 drzwiowa- 2 szt., patelnia - 1szt., kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektrycznym - 1szt., kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym - 1 szt., frytownica - 1 szt., okap kuchenny - 2 szt., zlewozmywak - 1 szt., stół roboczy przyścienny - 2 szt., stół roboczy przyścienny (duży)- 4 szt., szafka wisząca - 3 szt., pralka automatyczna - 1 szt., blat cateringowy - 2 szt., Meble kuchenne - 1 kpl., krajalnica - 1 szt., ekspres do kawy - 1 szt., kuchenka mikrofalowa - 1 szt., zlew jednokomorowy - 1 szt., zmywarka do naczyń - 1 szt., stelaż pod zmywarkę - 1 szt., bateria zlewozmywakowa - 1 kpl., szafa ubraniowa - 1 szt., wieszaki szatniowe ścienne - 3 szt.,

oprawy oświetleniowe - 8szt., biurko - 9 szt., szafka biurowa niska - 10 szt., szafka biurowa średnia - 12 szt., szafka biurowa wysoka - 6 szt., szafa biurowa ubraniowa wysoka - 3 szt., szafa archiwizacyjna - 1 szt., krzesła biurowe obrotowe - 9 szt., krzesło konferencyjne - 32 szt., stół kawiarniany - 5 szt., lada kawiarniana -1 szt., aneks kuchenny meble - 1 kpl., aneks kuchenny wyposażenie - 1 kpl., stolik kuchenny z 4 krzesłami - 1 kpl., sofa 2 osobowa z fotelami i pufą - 2 kpl., oprawy oświetleniowe - 2 szt., rolety okienne - 8 szt.

Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Wszystkie urządzenia wymagające montażu i instalacji winny być zamontowane na koszt dostawy ww. sprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuk budowlaną. Za zrealizowane zamówienie uznaje się zakup, dostawę i montaż wyposażenia.

Dla krzeseł tapicerowanych zamawiający wymaga następujących, aktualnych (ważnych) atestów:

- atest wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa potwierdzający spełnianie normy PN-EN 16139:2013.

- atest higieniczny tapicerki zastosowanej na krzesłach,

- raporty z wykonywania testów na: odporność na ścieranie nie mniej niż. 50 000 cykli Martindalea (BS EN ISO 12947-2), odporność na pilling 4 (PN-EN ISO 12945-2) - dotyczy tkaniny, odporność na światło 4-6 (EN ISO 105-B02), trudnopalność - papieros (PN-EN 1021-1), trudnopalność - zapałka (PN-EN 1021-2).

Zamawiający wymaga również atestu higienicznego w zakresie zaoferowanych płyt oraz obrzeży.

Zgodnie z pkt. 3.6. SIWZ wszystkie sprzęty stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać wymagane prawem atesty, dopuszczenia, certyfikaty i oznaczenia.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedstawił ww. dokumenty w języku polskim. Dodatkowo dostarczony przez Wykonawcę sprzęt elektroniczny oraz AGD musi posiadać drukowane instrukcje obsługi w języku polskim.

Oferty z rozwiązaniami równoważnymi:

Przedstawione w dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31. Podane dokładne określenia np. nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń, ich elementów, nie oznaczają, że obowiązkowo należy je zaoferować. Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, ich elementy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez np. dołączenie katalogów, folderów, opisów technicznych oferowanego ww. elementu oraz uzyskać wszelkie ewentualne uzgodnienia.

Wykonawca udzieli gwarancji oraz rękojmi na przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową na okres 36 miesięcy licząc od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wraz

z protokołem odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne, atesty oraz inne niezbędne dokumenty do użytkowania sprzętu.

Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny. Wszystkie wymienione sprzęty stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać wymagane prawem atesty, dopuszczenia, certyfikaty i oznaczenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.03.2015 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Meble

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się