Zakup wraz z dostawą korków pneumatycznych.

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Karta katalogowa oferowanych korków (proszę dołączyć, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 3) Dział III SIWZ)
Potwierdzenie Wymagań Technicznych dla korków (proszę dołączyć, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 3) Dział III SIWZ)
Aktualny KRS, bądź wydruk z CEiIDG (proszę dołączyć, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 1) Dział III SIWZ)
Oświadczenie Wykonawcy (proszę dołączyć, zgodnie z pkt 1.2 ppkt 2) Dział III SIWZ
)
Termin dostawy do 5 tygodni od zawarcia Umowy (proszę potwierdzić, zgodnie z pkt 3 Dział II SIWZ)
Gwarancja min. 24 miesiące od daty dostawy (proszę określić/potwierdzić)
Pełnomocnictwo (proszę dołączyć, zgodnie z pkt 2.1 ppkt 1) Dział III SIWZ, z wyjątkiem sytuacji, gdy wynika ono z treści dokumentów o których mowa w pkt 1.2 ppkt 1) / opcjonalnie)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.03.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych
  • Materiały eksploatacyjne do maszyn, urządzeń
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się