Zakup profesjonalnych odkurzaczy do pracy na sucho oraz profesjonalnych odkurzaczy do prania dywanów i tapicerek tekstylnych wraz z dostawą do AMW SINEVIA Sp. z o.o. Dział Utrzymania Czystości, ul. 3-go Maja 80d, 37-500 Jarosław

» Opis zapytania

Zakup profesjonalnych odkurzaczy do pracy na sucho oraz profesjonalnych odkurzaczy do prania dywanów i tapicerek tekstylnych wraz z dostawą do AMW SINEVIA Sp. z o.o. Dział Utrzymania Czystości, ul. 3-go Maja 80d, 37-500 Jarosław. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do siwz – formularz cenowy.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.02.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się