Montaż stałych urządzeń gaśniczych gazowych w pomieszczeniach archiwum.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem Zamówienia jest montaż stałych urządzeń gaśniczych gazowych
w pomieszczeniach archiwum. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna, stanowiąca załącznik nr 1 do SIWP.
2. Przedmiot Zamówienia zostanie wykonany zgodnie ze:
a) Specyfikacją Techniczną wraz z załącznikami (zał. nr 1 do SIWP),
b) Wzorem Umowy (zał. nr 9 do SIWP)
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom
3. Zamawiający informuje, że w dniu 25.02.2019 r. na godzinę 10:00 wyznacza spotkanie
z Wykonawcami w celu umożliwienia zapoznania się z obiektami, których dotyczy Przedmiot Zamówienia. Udział w przedmiotowym spotkaniu jest uprawnieniem Wykonawców, z którego mogą skorzystać. Brak uczestnictwa w nim nie ogranicza możliwości złożenia oferty w postępowaniu. Miejsce spotkania: Kancelaria w Budynku Portierni Głównej Metra Warszawskiego Sp. z o.o., przy ul. Wilczy Dół 5
w Warszawie.
3.4 Zamawiający informuje, że z uwagi na konieczność zachowania zasady równego traktowania Wykonawców, ewentualnie pytania wynikające z ustaleń poczynionych w trakcie w/w spotkania, należy zgłaszać zgodnie z pkt 6 SIWP. Odpowiedzi na zgłoszone w trakcie spotkania pytania zostaną udzielone
z zachowaniem zapisów pkt 6 SIWP. Z uwagi na konieczność wystawienia przepustek upoważniających do wejścia na teren STP Kabaty, osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o zabranie dokumentu tożsamości i stawienie się w miejscu spotkania z 10-minutowym wyprzedzeniem.
3.5 Wykonawca udzieli 24-miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia.
3.6 Wykonawca udzieli 24-miesięcznej rękojmi na wykonane prace wchodzące w skład Przedmiotu Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się