Wykonanie kopii konserwatorskiej dokumentu Konfederacji Generalnej Warszawskiej z 1573 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie technologicznej, wrażeniowej kopii konserwatorskiej dokumentu pergaminowego, opatrzonego 206 pieczęciami woskowymi: Konfederacji Generalnej Warszawskiej z 1573 roku, przechowywanej w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, Zbiór dokumentów pergaminowych, sygn. 4467. Przedmiot zamówienia obejmuje: sporządzenie kopii rękopiśmiennej tekstu konfederacji na karcie pergaminowej, wykonanie kopii 206 pieczęci (wierna kopia 160 pieczęci, odwzorowanie „wrażeniowe” 46 pieczęci), wykonanie sznurów pieczętnych, wykonanie dedykowanego pudła, sporządzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej wraz z opisem technologicznym wykonania obiektu oraz dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego. Dodatkowo, Wykonawca bierze na siebie wszelkie nieprzewidziane koszty będące wynikiem realizacji zamówienia. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.03.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi poligraficzne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.