Wycinka i pielęgnacja drzew w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wycinka i pielęgnacja drzew w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie. wraz z uporządkowaniem terenu oraz transportem pozyskanej dłużycy do RDW w Białogardzie. Zakres usługi obejmuje wycinkę drzew na drodze wojewódzkiej nr 163 i 102 w łącznej ilości 6 szt., oraz pielęgnację drzew i krzewów (żywopłotów) rosnących w pasie drogowym DW 102 i 163 w m. Kołobrzeg oraz DW 163 w m. Połczyn – Zdrój. Pielęgnacja drzew winna być dokonana zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przy wykonywaniu usługi Wykonawca winien bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wskazań przedstawiciela Zamawiającego. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarto w Rozdziale C SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.02.2019 | 09:45


» Lokalizacja

ul. Szczecińska 31
Koszalin 75-122
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Szczecińska 31
Koszalin 75-122
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się