Wykonanie sygnalizacji pożaru i detekcji węglowodorów pompowni I nitki w SZ-2 Tarnowo Podgórne (M-18/063) HZR-231-20/19

» Opis zapytania

Nazwa: Wykonanie sygnalizacji pożaru i detekcji węglowodorów pompowni I nitki w SZ-2 Tarnowo Podgórne
Opis: Wykonanie sygnalizacji pożaru i detekcji węglowodorów pompowni I nitki w SZ-2 Tarnowo Podgórne
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Termin (zgodnie z §2 wzoru umowy, proszę potwierdzić)
Gwarancja (zgodnie z §9 wzoru umowy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (zgodnie z §5 wzoru umowy, proszę potwierdzić)
Termin związania ofertą (zgodnie z pkt. 10 Dział III SIWZ, proszę potwierdzić)
Pełnomocnictwo (zgodnie z pkt. 2.1 ppkt. 1 Dział III SIWZ, proszę dołączyć skan jeśli wymagane )
Formularz ofertowy (zgodnie z pkt. 2.1 ppkt. 2 Dział III SIWZ, proszę dołączyć skan )
Wykaz Podwykonawców (zgodnie z pkt. 2.1 ppkt. 3 Dział III SIWZ, proszę dołączyć skan )
Tabela elementów (zgodnie z pkt. 2.1 ppkt. 4 Dział III SIWZ, proszę dołączyć skan )
KRS/CEIDG (zgodnie z pkt. 1.2 ppkt. 1 Dział III SIWZ, proszę dołączyć skan )
Zaświadczenie ZUS i US (zgodnie z pkt. 1.2 ppkt. 2 Dział III SIWZ, proszę dołączyć skan )
Wykaz zamówień i referencje (zgodnie z pkt. 1.2 ppkt. 3 Dział III SIWZ, proszę dołączyć skan )
Certyfikat ISO/Oświadczenie (zgodnie z pkt. 1.2 ppkt. 4 Dział III SIWZ, proszę dołączyć skan )
Oświadczenie (zgodnie z pkt. 1.2 ppkt. 6 Dział III SIWZ, proszę dołączyć skan )
Umowa spółki cywilnej (zgodnie z pkt. 2.1 ppkt. 6 Dział III SIWZ, proszę dołączyć skan jeśli wymagane )

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.04.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Sprzęt p. poż.
  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się