Sukcesywna dostawa materiałów murarskich, ślusarskich i stolarskich na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów murarskich, ślusarskich i stolarskich na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w odpowiedniej tabeli załącznika nr 4 do Specyfikacji - formularzu cenowym. Na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.02.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Produkty gospodarki leśnej
  • Materiały konstrukcyjne
  • Materiały wiążące i łączenia

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się