Utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2019

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2019.
Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:
- ścinkę drzew;
- wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew wraz z robotami towarzyszącymi;
- mechaniczne karczowanie pni;
- nasadzanie drzew;
- zakup pozyskanego drewna opałowego w ilości około 200 mp w wyniku ścinki drzew po cenie minimum 70,00 PLN netto za 1 mp (cena średnia zakupu drewna oferowana przez Wykonawców w latach poprzednich).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia,
część IV SIWZ - wzór umowy oraz specyfikacja techniczna i przedmiar robót do opracowania kalkulacji jednostkowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.02.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Pyskowicka 54
Tarnowskie Góry 42-612
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach
ul. Pyskowicka 54
Tarnowskie Góry 42-612
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się