Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym z limitem kredytowym w wysokości do 1 mld PLN

» Opis zapytania

Umowa o kredyt odnawialny w rachunku bieżącym z limitem kredytowym do kwoty 1 mld PLN na okres do 18 miesięcy. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będą: - cesja wierzytelności od PKP Cargo S.A. - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Oferty należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74 Warszawa, 03-734 Warszawa, Biuro Logistyki, segment B, pokój 31.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.04.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi bankowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.