Powrót

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Oleśnica w sezonie 2018/2019 w zakresie odśnieżania oraz usuwania śliskości.