dostawa i instalacja systemu kompensacji powietrza dla Laboratorium Syntez Nanomateriałów

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i instalacja systemu kompensacji powietrza dla stanowisk badawczych: a) stanowiska do syntezy funkcjonalnych materiałów cienkowarstwowych (stanowisko o podwyższonej czystości); b) stanowiska do syntezy proszkowych materiałów funkcjonalnych; c) stanowiska preparatyki materiałów dla fotoniki i optoelektroniki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do siwz.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.02.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się