Dwukrotna mineralizacja pasów przeciwpożarowych na terenie administrowanym przez 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy - znak postępowania 92/2019.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Dwukrotna mineralizacja pasów przeciwpożarowych na terenie administrowanym przez 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony przez Zamawiającego na części/zadania.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części/zadania za-mówienia opisane następująco:
CZĘŚĆ/ZADANIE I: mineralizacja pasów ppoż. na terenie poligonu drawskiego - ob-wód Mielno, Jaworze
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w:
- Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia;
- Załącznik nr 1a – wykaz adresów leśnych wraz z powierzchnią do mineralizacji;

CZĘŚĆ/ZADANIE II: mineralizacja pasów ppoż. na terenie poligonu drawskiego - obwód góra Hetmańska, Konotop
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w:
- Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia;
- Załącznik nr 1b – wykaz adresów leśnych wraz z powierzchnią do mineralizacji;

CZĘŚĆ/ZADANIE III: mineralizacja pasów ppoż. na terenie poligonu drawskiego - obwód Studnica, Ziemsko
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w:
- Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia;
- Załącznik nr 1c – wykaz adresów leśnych wraz z powierzchnią do mineralizacji;

CZĘŚĆ/ZADANIE IV: mineralizacja pasów ppoż. na terenie JW 1696 Złocieniec
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w:
- Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia;
- Załącznik nr 2 a, b, c – zestawienie powierzchni;
Mineralizacja pasów przeciwpożarowych na terenie poligonu drawskiego.
Przedmiotem zamówienia jest usługa dwukrotnej mineralizacji pasów przeciwpożarowych zlokalizowanych na terenie poligonu drawskiego: Nadleśnictwo Drawsko wraz z ich oczyszczeniem z elementów organicznych (wyorane korzenie, samosieje itp.).
• Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu dokonał wizji lokalnej.
• Wizja lokalna odbędzie się w dzień bezogniowy tj. w dniu 09.02.2019r. od godz. 09:00.
• Zamawiający nie zapewnia środków komunikacji celem dokonania wizji terenowej.
W zakres robót wchodzi wykonanie mechanicznej mineralizacji wierzchniej warstwy gleby na pasach ppoż. na terenie CSWL Drawsko wg załącznika.
Mineralizacja pasów przeciwpożarowych wykonana ma być dostępnym na rynku sprzętem (rolniczym, leśnym, ogrodniczym) dostosowanym do danego terenu, którego efektem finalnym ma być prawidłowo wykonana mineralizacja.
Podczas wykonywania mineralizacji należy usunąć gałęzie oraz wyorane luźne korzenie drzew poprzez wyniesienie ich z pasa ppoż.
Zamawiający nie przewiduje prac oraz płatności za roboty ziemne związane z zasypywaniem oraz wyrównaniem terenu (transzeje, okopy, skarpy, nasypy itp.).

Mineralizacja pasów przeciwpożarowych na terenie JW 1696 Złocieniec
Przedmiotem robót jest dwukrotna mineralizacja pasów przeciwpożarowych wokół strzelnicy wojskowej ( kompleks nr 365), placu ćwiczeń taktycznych ( kompleks nr 1098), budynków technicznych –garaży (kompleks nr 1156) oraz wzdłuż drogi leśnej nr 14, 1, 221. Ponadto przeprowadzenie porządkowania 30 metrowego pasa dookoła placu ćwiczeń taktycznych oraz wzdłuż dróg z suchej materii organicznej oraz materiałów łatwopalnych oraz porozrzucanych odpadów.
• Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu dokonał wizji lokalnej po uzgodnieniu terminu z przedstawicielem JW 1696 Złocieniec.
• Do kontaktów w zakresie wizji terenowej upoważniam:
- p. Alicja Dybowska tel. 261 465 508 – teren JW 1696 Złocieniec
- p. Piotr Konopka tel. 261 474 584, 606238846
• Zamawiający nie zapewnia środków komunikacji celem dokonania wizji terenowej.
Mineralizacja pasów przeciwpożarowych wykonana ma być dostępnym na rynku sprzętem (rolniczym, leśnym, ogrodniczym) dostosowanym do danego terenu, którego efektem finalnym ma być prawidłowo wykonana mineralizacja pasów ppoż. typu”B”.
Podczas wykonywania mineralizacji należy usunąć elementy organiczne (gałęzie, samosieje, wyorane luźne korzenie drzew) poprzez wyniesienie ich z pasa ppoż. na odległość 30m w głąb lasu od drogi.

UWAGA!!!!
Zaleca się aby Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu przeprowadził wizję lokalną – odnotowaną w protokole sporządzonym przez Zamawiającego. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami terenowymi z wizji lokalnej należy dołączyć do oferty przetargowej – załącznik do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.02.2019 | 08:30


» Lokalizacja

ul. Główna 1
Oleszno 78-513
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi najmu pojazdów, łodzi i samolotów
  • Ochrona

» Dane nabywcy

16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim, ul. Głowna 1, 78-513 Oleszno
ul. Główna 1
Oleszno 78-513
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się